Červen 2012

13.kapitola - Luccia

27. června 2012 v 19:11 | Amy Laurien & Elis |  Sigma
13.kapitola - Luccia

Seděla jsem v přítmí své kajuty, když mě náhle přepadla nevolnost, ta mě poslední dobou trápila velmi často. Vyběhla jsem z kajuty na palubu a nahnula jsem se přes bok lodi. Obsah mého žaludku skončil v moři. Ještě chvíli jsem se dávila a pak byla nevolnost pryč, stejně rychle jako když přišla. Ještě chvíli jsem tam stála a dýchala mořský vzduch. Nechtělo se mi vracet do kajuty, které páchla rybinou. A však kapitánovi se moje přítomnost na palubě nelíbila.
"Co tady děláte? Máte být v podpalubí!" ječel.
"Nevidíte? Potřebovala jsem na vzduch, tam dole se nedá normálně dýchat." Oplatila jsem mu jeho jízlivost.
"Nevymýšlejte si! Běžte okamžitě zpátky do své kajuty." Chytl mě za paži a chtěl mě odtáhnout zpátky.
"Ne!" vytrhla jsem se mu. "Nebudu dělat, to co mi vy řeknete. Já nejsem žádná vesnická děvečka, abyste mi mohl rozkazovat!"
"Ne to tedy nejste, ale markýza už taky ne. Váš francouzský život už nic neznamená, takže na něj co nejrychleji zapomeňte. Jinak Vám garantuji, že ve světě nepřežijete ani den. A teď se hezky vraťte, tam odkud jste přišla a pokud možno nelezte ven." Kostnatým prstem ukazoval zpět do útrob lodi. Obdarovala jsem ho pohrdavým pohledem a vrátila jsem se tam, kde bylo mé místo. Marně jsem doufala, že se nade mnou všichni smilují a já budu moci spát až do doplutí do přístavu, jenže to jsem se mýlila. Cesta nás čekala ještě dlouhá a kapitána slova mi nedovolila usnout.

12. kapitola - Luccia

27. června 2012 v 19:08 | Amy Laurien & Elis |  Sigma
12. kapitolu naleznete ZDE!

11.kapitola - Král

5. června 2012 v 21:25 | Amy Laurien & Elis |  Sigma
11.kapitola - Král

Stál jsem na kraji přístavu, před vývozní lodí La Paris. Deportační lodí s přístavem v Oslu. V Norsku. Norsko jsem využíval jako zem pro vyhnance, pro lidi, kteří mi byli nepohodlní, pro lidi kteří by mé postavení, moc a zemi mohli nějak ohrozit. A nyní jsem sledoval, jak k ní přivádějí zbědovanou ženu. Černé vlasy ji v pramíncích spadaly do tváře a její tělo pokrývaly četné podlitiny, které nasvědčovali tomu, že byla vězněna. Celá se třásla v čemsi, co se kdysi dálo nazývat šaty. Na nohou se držela jen díky muži, který ji vedl k nám. Chtěl jsem jí pomoct, podržet ji z druhé strany a nabídnout ji svůj kabát, aby se tolik netřásla. Ale nemohl jsem. Jak bych vypadal?

10.kapitola - Luccia

5. června 2012 v 21:23 | Amy Laurien & Elis |  Sigma
10. kapitolu naleznete ZDE